Вступна кампанія

Перелік документів для вступу на сайті Університету

Переваги навчання на кафедрі машини і апарати харчових та фармацевтичних виробництв


Вступ - 2023 - Офіційний сайт НУХТ

Порядок прийому до закладів вищої освіти 2023: основні тези

Увага! Цей порядок прийому може бути змінений за результатами остаточного погодження!

Вступникам-2023! Це простіше, ніж ти уявляєш, – 5 кроків до омріяної мети!


📍 Крок 1📍

Виріши, ким ти прагнеш стати у майбутньому (перелік спеціальностей НУХТ - https://nuft.edu.ua/vstupnyku/nashi-speczialnosti-2023), зареєструйся на мультипредметний тест (НМТ) https://testportal.gov.ua/osnovne-pro-nmt-2023/ і успішно склади його (кожний предмет НМТ має свою вагу, щоб оптимально обрати третій із них, радимо ознайомитися з переліком вагових коефіцієнтів предметів НМТ - Додаток 7 Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 р. https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2023/15.03.2023/Nakaz.MON.276.vid.15-03-2023-yustovanyy.pdf)


📍Крок 2📍

З 1 липня 2023 р. зареєструй електронний кабінет вступника на навчання https://vstup.edbo.gov.ua/


📍Крок 3📍

З 19 липня та до 18:00 31 липня 2023 р. подай електронну заяву та мотиваційний лист через електронний кабінет вступника https://vstup.edbo.gov.ua/ (якщо бажаєш підвищити свій конкурсний бал – обирай 1 або 2 пріоритет в НУХТ на спеціальності 051, 061, 071, 072, 073, 075, 076, 101, 122, 131, 133, 141, 142, 144, 161, 162, 174, 181, 186, 241, 242, 292)


📍Крок 4📍

З 1 до 5 серпня 2023 року на сайті НУХТ https://nuft.edu.ua/vstupnyku/vstup-2023 слідкуй за оприлюдненням списків рекомендованих до зарахування та повідомленням в електронному кабінеті вступника https://vstup.edbo.gov.ua/ про можливу рекомендацію здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням.


📍Крок 5📍

З 6 серпня до 18:00 8 серпня 2023 р. побачивши рекомендацію до зарахування, виконай вимогу до зарахування – в електронному кабінеті вступника https://vstup.edbo.gov.ua/  підтвердь вибір омріяної спеціальності в НУХТ і з 9 до 10 серпня 2023 р. очікуй повідомлення в електронний кабінет вступника https://vstup.edbo.gov.ua/ та знаходь себе у списку зарахованих на бюджет на сайті НУХТ https://nuft.edu.ua/vstupnyku/vstup-2023


📌 Вітаємо! Ти – студент НУХТ!📌 Важливо!📌 

Якщо ти не знаходиш себе в списках зарахованих на бюджет, не впадай у відчай, а інвестуй у своє майбутнє і вступай на контракт до НУХТ: надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, після 9 серпня 2023 року, а зарахування – до 30 серпня 2023 р.


Привіт👋  А ти хочеш диплом одразу за трьома спеціальностями😍? 

Тоді тобі до нас! 

В Національному університеті харчових технологій відкрито міждисциплінарну освітню програму «Lean-виробництв харчової продукції» із підготовки магістрів.

    Навчання проводиться одразу за трьома спеціальностями:

    🔹181 «Харчові технології»;

    🔹151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;

    🔹133 «Галузеве машинобудування».

    🗓Тривалість навчання – 2 роки

    Що ми вивчаємо?🤔:

    📌Причини виникнення та усунення марнотратства («ощадливе виробництво»);

    📌Постійне вдосконалення (гемба кайдзен);

    📌Зниження квоти браку

    📌вивільнення прихованого потенціалу організації;

    📌Оптимізація виробничих процесів;

    📌Управління потоками та створення цінностей.

Детальна інфомація доступна за посиланням (https://drive.google.com/.../1jOMaBs.../view) 👈

    Якщо у Тебе виникли питання, то звертайся до:

👩‍💼Пухляк Анастасії Григорівни, заступника директора Навчально-наукового інституту харчових технологій:

    📲(044)–287–97–82

👩‍💼 Вашеки Оксани Миколаївни, доцента кафедри експертизи харчових продуктів:

    📲(044)–287–93– 22

    Електронна пошта: 📩nniht_abit@ukr.net


Перелік необхідних документів для вступу


Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, та військо-облікового документа засвідчує за оригіналами приймальна комісія закладу вищої освіти, до якого вони подаються. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.


Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися шляхом:


Якщо впродовж трьох місяців після початку навчання від вступника не будуть отримані оригінали документів (особисто або поштовим відправленням), то наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.

Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування) між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) є підставою для видання наказу про зарахування. Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж трьох місяців після початку навчання (підписаний особисто або кваліфікованим електронним підписом), то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), додатково особисто пред’являє приймальній комісії закладу вищої освіти свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про яку вносяться до ЄДЕБО.

Особи, які подали заяви в електронній формі без накладання кваліфікованого електронного підпису, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб додатково укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

Вступникам-2023: вимоги до мотиваційного листа при вступі до НУХТ

ВИМОГИ ДО МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА

Вимоги до написання мотиваційного листа (посилання на офіційний документ НУХТ)

Вимоги до мотиваційних листів вступників Національного університету харчових технологій (далі – Вимоги) розроблені приймальною комісією Національного університету харчових технологій» (далі – Приймальна комісія) відповідно до законодавства України, зокрема Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України 15 березня 2023 року № 276, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 березня 2023 року за № 519/39575 (далі – Порядку прийому). Ці вимоги визначають механізм подачі, вимоги до оформлення та змісту, порядок розгляду та рейтингування мотиваційних листів вступників Національного університету харчових технологій. 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у здобутті освіти за певною освітньою програмою (спеціальністю) певного освітнього (освітньо-наукового) ступеня закладу освіти та визначає коло професійних інтересів і рівень мотивації до здобуття освіти, власні сильні та слабкі сторони.

     1.2. Результати розгляду мотиваційних листів використовуються для впорядкування вступників у рейтинговому списку у випадку однакових конкурсних балів та інших показників конкурсного відбору, а також при побудові рейтингового списку вступників без конкурсних балів.

       1.3. Розгляд мотиваційних листів здійснюється без присвоєння їм конкурсних балів.

2. ВИМОГИ ДО МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА:

2.1. Вимоги до оформлення тексту мотиваційного листа:

- Обсяг – не більше 4000 знаків (без врахування пробілів);

- Мова – українська, з дотриманням норм чинного правопису.

     2.2. Не дозволяється використання нецензурної та ненормативної лексики, образливих висловлювань, інформації провокативного характеру або тем, заборонених законодавством України.

      2.3. Мотиваційний лист вступника повинен містити такі складові частини:

      Представлення (розташовується у правому верхньому куті листа):

- мотиваційний лист адресується голові приймальної комісії Національного університету харчових технологій, Олександру Шевченку як отримувачу листа;

- відомості про вступника (повністю прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), адреса проживання, контактна інформація).

      Основна частина:

- назва «Мотиваційний лист»;

- найменування обраної освітньої програми (спеціальності), певного освітнього (освітньо-наукового) ступеня, закладу освіти;

- який освітній / освітньо-професійний / освітньо-кваліфікаційний / освітньо-науковий рівень / ступінь, у якому закладі освіти, за якою спеціальністю вже здобутий (якщо є);

- досягнення у навчанні (успішність, вивчення профільних дисциплін та рівень їх засвоєння, знання іноземної мови);

- історія вибору освітньої програми (спеціальності) та закладу освіти;

- основні сильні якості вступника, що будуть корисними у період подальшого навчання за фахом;

- інформація про набуті соціальні навички, важливі для здобуття обраної спеціальності (волонтерська діяльність; участь у заходах, спрямованих на формування активної громадянської позиції, здорового способу життя, екологічної, емоційно-етичної культури, стресостійкості), спортивні досягнення, захоплення тощо;

- сфера суспільно-громадського життя університету в якій вступник планує приймати участь; які саме комунікативні навички (робота у команді) планує опанувати або поглибити, навчаючись за обраною спеціальністю та освітньою програмою;

- опис власного кар’єрного розвитку по закінченню навчання в Національному університеті харчових технологій за обраною спеціальністю та освітньою програмою.

      Висновки:

- очікувані результати – яким чином обрана освітня програма (спеціальність) допоможе реалізації вступника у професійному житті, які результати навчання очікує вступник для свого успішного розвитку.

ПОДАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА

  3.1. Мотиваційний лист подається вступником разом із заявою про допуск до участі у конкурсному відборі (далі – заявою) на певну конкурсну пропозицію – освітню програму (спеціальність), форму здобуття освіти, курс.

       3.2. Мотиваційний лист завантажується в електронний кабінет вступника під час подання заяви в електронній формі.

    3.3. Мотиваційний лист може подаватися в паперовій формі разом із заявою, що подається в паперовій формі у передбачених Порядком прийому випадках.

    3.4. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступника і в разі неподання мотиваційного листа приймає рішення про відхилення заяви у зв’язку з відсутністю повного пакету документів, визначених Порядком прийому, та відмову щодо участі в конкурсному відборі.

     3.5. Додатки підтверджуючих матеріалів до мотиваційного листа можуть прийматися на електронні поштові скриньки структурних підрозділів Приймальної комісії, розміщені на сайті університету.

      У разі надсилання підтверджуючих матеріалів до мотиваційного листа на поштову скриньку структурного підрозділу Приймальної комісії вступник у темі листа обов’язково прописує «Мотиваційний лист» та вказує своє прізвище, ім’я, по батькові, а у тексті листа зазначає освітню програму (спеціальність) та форму навчання (денна / заочна), на які подана заява про допуск до участі у конкурсному відборі, і мотиваційний лист, до якого додаються матеріали.

КРИТЕРІЇ РОЗГЛЯДУ МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ТА РЕЙТИНГУВАННЯ МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ

Мотиваційні листи вступників розглядаються структурним підрозділом Приймальної комісії – комісією з розгляду мотиваційних листів (далі – Комісією), склад якої затверджується головою Приймальної комісії. До складу Комісії можуть входити науково-педагогічні (педагогічні) працівники закладів освіти, науково-дослідних установ представники роботодавців.

Комісія проводить засідання (може проводитися онлайн засідання засобами корпоративного зв’язку), на якому розглядає мотиваційні листи, визначає їх відповідність встановленим вимогам та критеріям.

      Рейтинговий список вступників Комісія формує виключно за результатами розгляду мотиваційних листів. Впорядкування вступників у рейтинговому списку здійснюється простою більшістю голосів членів Комісії

Якщо у тексті мотиваційного листа вживано нецензурну, ненормативну лексику, образливі висловлювання, інформацію провокативного характеру або теми, заборонені законодавством України; особа вказала прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), що відрізняється від прізвища, імені та по батькові (за наявності) вступника, комісією розглядається питання про виключення такого вступника з участі у конкурсному відборі незалежно від інших конкурсних показників.

      Рішення Комісії вважається легітимним, якщо у засіданні брало участь не менше половини членів її складу.

    У рейтинговому списку вступників зазначаються: ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти, освітній рівень (ступінь) на основі якого може здійснюватися прийом на відповідну конкурсну пропозицію; прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) вступника.

    Рейтинговий список вступників за результатами розгляду мотиваційних листів підписує голова Комісії і всі члени Комісії, які брали участь у засіданні.

ПРИКЛАДИ МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ