Академічна доброчесність

Відповідно до  статті 42 Закону України «Про освіту»: 

Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

ПОЛОЖЕННЯ про забезпечення академічної доброчесності у НУХТ 

Кодекс академічної етики

Інформація щодо апеляцій та конфліктних ситуацій на офіційному сайті Національного університету харчових технологій

Інформація щодо академічної етики на офіційному сайті Національного університету харчових технологій