Студентська наука

Наукові гуртки

На кафедрі працюють наукові гуртки за такими напрямками:


 Технології та обладнання пакування

Науковий керівник - професор Гавва Олександр Миколайович

 -   Інноваційні технології пакування харчових продуктів;

   -   Життєвий цикл упаковки та пакувальних машин;

   -   Адаптроніка в пакувальних машинах;

   -   Елементи ІІоТ в машинах пакувальних виробництв

Психологічні аспекти графічного дизайну

Науковий керівник - доцент Кадомський Сергій Віталійович

 -   символічні аспекти графічного дизайну;

 -   ознайомлення з провідними тенденціями в галузі графічного дизайну та психології візуального сприйняття


Процеси і обладнання хлібопекарських виробництв та промислові печі

Науковий керівник – професор Теличкун Володимир Іванович
- Дослідження процесу та удосконалення обладнання для вакуумного охолодження хліба
- Дослідження процесу та удосконалення обладнання для замісу тіста
- Дослідження процесу та удосконалення обладнання для бродіння та формування тіста
- Удосконалення режимів випікання хлібних виробів

 

Процеси і обладнання бродильних виробництв

Науковий керівник – доцент Удодов Сергій Олександрович
- Дослідження процесів та удосконалення обладнання для міні-броварень
- Дослідження процесів та удосконалення обладнання для виробництва пробіотичних напоїв на основі чайного гриба комбуча

 

Процеси і обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

Науковий керівник – доцент Губеня Олексій Олександрович

  - Дослідження процесів та удосконалення обладнання для надтонкого подрібнення компонентів лікарських і косметичних засобів

  - Удосконалення процесу та обладнання виробництва твердих лікарських форм

  - Імітаційне моделювання теплових і масообмінних процесів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв 


Світ упаковки

Науковий керівник - доцент Кулик Наталія Вікторівна

    -   вивчення інновацій у сфері пакувальних матеріалів, технологій та виготовлення упаковки

    -   розробка оригінальних конструкцій упаковки для харчових продуктів та промислових товарів

 

Технологія машинобудування

Науковий керівник – доцент Бойко Юрій Іванович
- Інноваційні методи оброблення конструкційних матеріалів та виготовлення деталей
- Оброблення матеріалів на верстатах із ЧПК

Запрошуємо творчу молодь приєднуватися до дослідницьких команд. Разом ми:

  - Проводимо дослідження процесів та інноваційного обладнання

  - Відвідуємо галузеві виставки

  - Запрошуємо на зустрічі провідних вчених і практиків галузі

  - Відвідуючи наукові та освітні заходи в інших країнах, беремо участь у міжнародних конференціях, стажуємося на провідних підприємствах 

Увага! Студентам, які займаються науковою роботою, до загального рейтингового балу успішності нараховуються додаткові бали, що дає змогу посісти вище місце у рейтинговому списку претендентів на отримання академічної стипендії. 

СНТ_2021.pdf

Науковий гурток «Світ упаковки»

Студентська науково-дослідна робота охоплює усі наукові напрями кафедри:

Напрями роботи і форми роботи студентського наукового гуртка:

Здобутки гуртку:

        2020 - переможець Кучерявий Владислав з конкурсною роботою за темою: «Розробка конструкції та технології виготовлення упаковки для набору аксесуарів для гаджетів».

       2022 – переможець Степанова Ольга з конкурсною роботою за темою:  «Розробка конструкції та технології виготовлення споживчої картонної упаковки для стаканчиків з йогуртом.

        2023 – переможець Аліпатова Марія з конкурсною роботою за темою: «Стретч-плівка з додаванням вторинної сировини». 

 2022, 2023 – компанія Metsa Board, Фінляндія

 2023, 2024 – центр підвищення кваліфікації Paper Centre, Gernsbach, Німеччина. 

Науковий гурток «Психологічні аспекти графічного дизайну»
Студентська науково-дослідна робота охоплює усі наукові напрями кафедри:Напрями роботи і форми роботи студентського наукового гуртка:

Динаміка публікаційної активності студентів  у співавторстві з викладачами кафедри

Гурток ПГД.pptx

Звіти роботи студентського наукового гуртка

Інформація про науково-дослідну роботу студентів кафедри (НДРС)

Обговорення результатів плідної праці магістрантів 2 курсу ОПП «Інжиніринг харчових виробництв» 2022-2023 н.р.

28 вересня 2023 року на кафедрі машини і апарати харчових та фармацевтичних виробництв відбувся науковий семінар в рамках дисципліни «Методи наукових досліджень» під керівництвом доцентки кафедри Олени Чепелюк. Здобувачі освітнього ступеня «магістр» презентували результати своєї науково-дослідної роботи. 

Напрями досліджень обиралися в рамках підготовки майбутньої кваліфікаційної магістерської роботи. Зокрема, результати проведених досліджень висвітлювалися в рамках таких тем: «Дослідження процесу сушіння пивної дробини у барабанному апараті та його модернізація в умовах ПрАТ "Оболонь"», «Розроблення обладнання для регенерації пари гігротермічної обробки заготовок батону під час випікання в тунельній печі площею поду 25 м2”, «Дослідження процесу екструдування газонаповненого тіста та створення змішувально-бродильно-формувального агрегату з тунельною піччю шириною поду 0,6 м», «Імітаційне моделювання роботи та модернізація машини-шприца для наповнення фаршем ковбасних оболонок продуктивністю 2100 кг/год», «Дослідження процесу карбонізації напоїв у потоці з розробкою відповідного апарату», «Обґрунтування режимів роботи адсорбера об’ємом 9 м3 для зневоднення водно-спиртових розчинів та його модернізація», «Удосконалення конструкції гомогенізатора А1-ОГМ-5 продуктивністю 5000  л/год», «Удосконалення процесу різання багатошарових харчових продуктів і розроблення лабораторної різальної машини».

Кожний доповідач продемонстрував свої досягнення та ділився відкриттями. Після кожної презентації відбувалися жваві обговорення та взаємодії між доповідачами і викладачами. Учасники обмінювалися думками, задавали запитання та надавали рекомендації, щоб сприяти подальшому розвитку представлених наукових робіт.

Викладачі кафедри відзначили, що подібні заходи є ефективними під час підготовки кваліфікаційних робіт, а наведені дослідження матимуть розвиток у майбутньому і можливо впровадження у виробничий процес.

Презентація наукових здобутків магістрантів кафедри 2022-2023 н.р.

На кафедрі машини і апарати харчових та фармацевтичних виробництв не вперше відбувся науковий семінар, присвячений презентації наукових здобутків здобувачів освітнього ступеня «Магістр», освітньо-професійної програми «Інжиніринг харчових виробництв», отриманих за результатами навчання.

Подібний формат дозволяє підтримувати на належному рівні студентську науку, що також стимулює здобувачів до відповідального ставлення під час виконання досліджень для майбутньої кваліфікаційної роботи.

Нелегкі теперішні часи, звісно, внесли корективи щодо глибини та обсягів досліджень, проте, не обмежували здобувачів у теоретичному опрацюванні літературних джерел і складанні детального плану досліджень майбутньої випускової роботи, а також проведенні експериментальних досліджень.

Науковий спектр представлених досліджень викликав жваву дискусію серед викладачів кафедри, що дозволило скоригувати теми майбутніх робіт. Здобувачі випробували свої сили щодо презентації наукової роботи, з’ясували найбільш дискусійні аспекти своїх тематик.

За результатами проведеного наукового семінару вирішено проводити його щорічно з метою підтримання належного студентського наукового рівня.