Наукові напрями

Наукові напрями викладачів кафедри

проф.  Гавва Олександр Миколайович

 

проф. Теличкун Володимир Іванович


доц. Удодов Сергій Олександрович


доц. Чепелюк Олена Олександрівна


доц. Житнецький Ігор Володимирович


доц. Теличкун Юлія Станіславівна


доц. Доломакін Юрій Юрійович


доц. Десик Микола Григорович


доц. Чепелюк Олександр Миколайович


доц. Кадомський Сергій Віталійович


доц. Кулик Наталія Вікторівна


доц. Губеня Олексій Олександрович


старший викл. Марцинкевич Леся Валентинівна


старший викл. Бабанова Олена Ігорівна

Держбюджетні науково-дослідної роботи викладачів кафедри

Тематика науково-дослідної роботи викладачів кафедри охоплює такі основні напрями згідно з держбюджетними темами


1. «Науково-технічні засади створення енергоощадних та ресурсозберігаючих процесів і обладнання харчових, фармацевтичних й поліграфічно-пакувальних виробництв».

Номер реєстрації теми в УкрНТІ 0121U100057, термін виконання 2021 – 2025 рр.

Науковий керівник – д.т.н., проф. Гавва О.М., виконавці – професор кафедри Теличкун В.І., доценти кафедри к.т.н. Удодов С.О., к.т.н. Чепелюк О.О., к.т.н. Губеня О.О., к.т.н. Чепелюк О.М., к.т.н. Теличкун Ю.С., к.т.н. Житнецький І.В., к.т.н. Десик М.Г., к.т.н. Доломакін Ю.Ю., ст. викладачі Беседа С.Д., Марцинкевич Л.В., Бабанова О.І.


2. «Розробка методів підвищення якості, надійності і довговічності обладнання для переробної і харчової промисловості».

Номер реєстрації теми в УкрНТІ 0119U102428, термін виконання 2021 – 2024 рр.

Науковий керівник – д.т.н., проф.. Штефан Є.В., виконавці – проф. Литвиненко О.А., доц. Бойко Ю.І., доц. Кадомський С.В.


3. 

 

Участь викладачів кафедри в науково-дослідній роботі інших кафедр

1. «Наукові та практичні аспекти забезпечення якості  віброекстракційних процесів та систем в харчовій промисловості».

Номер реєстрації теми в УкрНТІ 0117U003474, термін виконання 2017 – 2022 рр.

Науковий керівник – д.т.н., проф. Гавва О.М. , виконавці: доц. Попова Н.В.